Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego
Inwestor: TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.
Adres: Warszawa, ul. Łomżyńska 26
Wartość kontraktu: 14 mln
Data zakończenia: sierpień 2019
« powrót